Anomalía

PAO-UNIFICADOPAO
Autor: José María De Benito
Norma: PAO-UNIFICADO
Anomalía

To’htá xapao.

Apenah ai jente paseando pol la caye.

Argunoh yeban ehtrañah máhcarah, jaziendo creê qu’er cannabâ se fuera alargao.

Sargo a jazê la compra, i loh ehtanteh der supermercao ehtán bazíoh, como si mañana no fuera a abê mah na que comprâ.

La jente en suh bentanah, ehperando a argo, argo que no saben si yegará.

Juyo d’argo que no beo, m’ehcondo d’argo que no sé si ehtá aí…

Autor: José María De Benito
Norma: PAO
Anomalía

To’htá xapao.

Apenah ai hente pazeando pol la caye.

Argunoh yeban ehtrañah máhcarah, haziendo creé qu’er cannabá ze fuera alargao.

Zargo a hazé la compra, i loh ehtanteh der zupermercao ehtán bazíoh, como zi mañana no fuera a abé mah na que comprá.

La hente en zuh bentanah, ehperando a argo, argo que no zaben zi yegará.

Huyo d’argo que no beo, m’ehcondo d’argo que no zé zi ehtá aí…