28 de Zetiembre, Día de la Lengua Andaluza

Oi, 28 de Zetiembre, ze zelebra er Día de la Lengua Andaluza. Ehta fexa hue elehía por conzenzo en la Hunta d’ehcritoreh en andalú zelebrá en Miha n’el año 2004, i coinzide con er día n’er que nazió er poeta i dramaturgo de Cuebah d’Armanzora José Mª Martínez Álvarez de Sotomayor, mah conozío como “Pepe Zoto”.

Pa encontrá mah informazión azerca de la elezzión d’ehte día azoziao a Pepe Zoto, recomendamoh exalle un oho ar manifiehto incluío aentro’e laz ahtah de la Hunta d’ehcritoreh de 2004: Manifiehto 28Z, Día de la Lengua Andaluza.